Merhaba Python'da Değişkenler ve Veri Tipleri yazısını okuyan ziyaretçi!

Önceki yazımızda Python'da Matematiksel işlemler'i görmüştük. Bu yazımda değişkenlerden ve veri tiplerinden bahsedeceğim.

Bu yazı oldukça uzun bir yazı olacak gibi görünüyor. Ama asla uzun yazılardan korkma! En uzun yazılardan öğreneceklerin kısa bilgilerdir. Ben sürekli örnekler verdiğim için yazı uzuyor. Bunu da öğrendiğini anlaman, anladığını pekiştirmen için yapıyorum!


Değişken Nedir?

Matematiksel işlemler yazısında kullandığımız IDLE aracını başlat ve alt satırdan okumaya devam et :)

Değişken, içerisinde veri depolayabilen, istendiğinde içerisindeki verileri değiştirmek ve kullanmak için belirlenen birimlerdir. Diğer bir değişle, verilen değerleri programın çalışabilmesi için tutan veri tutucudur.

Değişkene veri atamak için = işaretini kullanırız. Örnek üzerinde anlatayım.
a = 5
a isimli bir değişken atadık ve değişkene 5 dedik.

IDLE ekranında a komutunu çalıştırdığında 5 çıktısını alacaksın.

Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = 5
>>> a
5
>>> 
Şimdi sıra sende! :)
a değişkenine 5 demiştik! b değişkeni oluştur ve 2 değerini ata.

b değerine 2 atadıktan sonra bu iki değer ile bir kaç matematiksel işlem yapalım.
Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = 5
>>> b = 2
>>> a+1
6
>>> b*3
6
>>> a**b
25
>>>
  • İlk satırda a değişkenini 5 olarak belirledim.
  • İkinci satırda b değişkenini 2 olarak belirledim.
  • Üçünde satırda a değişkenine 1 ekledim.
  • Dördüncü satırda b değişkenini 3 ile çarptım.
  • Beşinci satırda a üzeri b işlemini yaptım.
Böylece matematiksel işlemleri tekrar etmiş olduk :) Değişkenler, yalnızca rakam olarak belirlenmez.

Değişken belirlemeyi öğrendin. Şimdi beraber bir şeyler deneyeceğiz. a değişkenini tırnak işareti içinde 9 değeri olarak atamayı deneyelim.
a = '9'
a değişkenine 1 ekleyelim.
a+1
Şimdi sonuca bakalım :)
Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = '9'
>>> a+1
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    a+1
TypeError: must be str, not int
>>> 
Aaa.. Hata aldık! İşte burada veri tipleri bizi ilgilendirmeye başlıyor.


Veri Tipi Nedir?

Veri tipi, bir değişkenin hangi formatta olduğunu belirlemek için kullanılır. Bir değişkenin tipini/formatını öğrenmek için type() fonksiyonu kullanıyoruz.

Bir başlık öncesinde a değişkenine '9' değeri atamıştık. type() ile a değişkeninin formatına bakalım.
Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = '9'
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> 
a değişkeni şuan str, yani String'miş.


String - str() Nedir?

String'ler; çift tırnak, tek tırnak yada iç tırnak içinde gösterilirler. Cümle, harf yada kelimeleri belirlemek için kullanılır.

Bir değişkenin String olduğunu belirtmek için, değeri str() ifadesi içine alırız. Örneğin aşağıdaki gibi.
a = str("Bu Anarşist'in, String örneğidir.")
Çift tırnak içine aldım çünkü tek tırnak ile -in ekini ayırdım.
str() ifadesini eklemezsen, cümleyi tırnak içine aldığın için kendiliğinden str özelliğine kavuşacaktır. Tırnak içine almadığında, seni karşılayacak hata mesajına merhaba de!  :)


Integer - int() Nedir?

Interger'lar; tam sayı belirlemek için kullandığımız veri tipidir. Misal, ilk değişken oluşturduğumuzda, tam sayı belirlemiştik.  sayi = 9 dediğimizde int() özelliğine sahip sayi değişkeni oluşturmuş oluruz.
Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> sayi = int(9)
>>> sayi
9
>>> 


Float Nedir?

Float; ondalıklı sayılar için kullanılan veri tipidir. float() ile eklenir.

Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> c = float(11.5)
>>> c
11.5
>>> 
c değişkenine 11.5 değerinde float oluşturdum.


Complex Nedir?

Karmaşık sayıları ve gerçek sayıları kapsayan veri tipidir. Sanal sayılar j ile gösterilir.

Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> d = complex(1+5j)
>>> d
(1+5j)
>>> Şimdi sen bunları okudun, uyguladın ve öğendin. Şimdi sana, bana küfür edeceğin bir şey açıklayacağım. Örneğin bir float oluşturmak için değer kısmına float yazmana gerek yok. Sen değeri verince Python kendiliğinden veri tipini tanıtacaktır :)
Ama işine ileride yarayacak! Hiç bir bilgi gereksiz değildir. Bir kaç örnek ile veri tipleri başlığını sonlandırayım.

Python 3.6.6 (default, Sep 12 2018, 18:26:19) 
[GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> q = 4
>>> q = float(q)
>>> q
4.0
>>> 
Burada bir dönüştürme işlemi yaptım! q değişkeni, 4 değerini ifade ederken, float ile Integer (int) olan veri tipini float'a dönüştürdüm.

Bir sonraki yazımda görüşmek isteğiyle! Anlamadığın yer olursa sorabilirsin.