Merhaba Ruby değişkenler ve veri tipleri yazısını okuyan ziyaretçi! :)

Önceki yazımda Ruby matematiksel işlemler konusunu anlatmıştım. Bu yazımda ise değişkenlerden ve veri tiplerinden bahsedeceğim.

irb terminalini aç ve yazıyı okumaya devam et :)


Değişkenler

Değişken, içerisinde veri depolayabilen, istendiğinde içerisindeki verileri değiştirmek ve kullanmak için belirlenen birimlerdir. Diğer bir değişle, verilen değerleri programın çalışabilmesi için tutan veri tutucudur.

Bir değişken oluşturmak için önce değişken adını yazarız, sonra (=) işareti sonrasında değerimizi belirtiriz. Aşağıdaki örnek anlamanıza yardımcı olacaktır.
a = 5
Bu kodu irb terminalinde çalıştırdığımızda a değişkeni 5 olarak tanımlanacak. a kullanılan yerlerde ise 5 olarak geçecek. Örnek üzerinde devam edelim.
irb(main):001:0> a = 5
=> 5
irb(main):002:0> b = 4
=> 4
irb(main):003:0> c = 3.33
=> 3.33
irb(main):004:0> a+b
=> 9
irb(main):005:0> 
 • İlk satırda a değişkenine 5 değeri atadım. Değişken ismi sol tarafa yazılır.
 • İkinci satırda b değişkenine 4 değeri atadım.
 • Üçüncü satırda c değişkenine 3.33 ondalık değeri atadım.
 • Dördüncü satırda ise a+b diyerek, değişkenler ile matematiksel işlem yaptım. a+b işlemi, oluşturduğum değişkenlerin değerlerine göre 5+4 işlemine eşittir.

Şimdi yeni değişkenler oluşturalım ve bu kez değer olarak isimler belirleyelim.
isim = 'Anarşist'

Ardından bu değişkene 1 ekleyelim.
irb(main):001:0> isim = 'Anarşist'
=> "Anarşist"
irb(main):002:0> isim + 1
Traceback (most recent call last):
    3: from /usr/bin/irb:11:in `<main>'
    2: from (irb):2
    1: from (irb):2:in `+'
TypeError (no implicit conversion of Integer into String)
irb(main):003:0> 
Merhaba TypeError :) isim değişkenin veri tipi ile eklediğimiz 1 değerinin veri tipi aynı olmadığı için değişkene 1 eklememize izin vermedi. Bu yüzden hata mesajı aldık. Veri tipleri başlığı altında bundan bahsedeceğim. Aaa!. Veri tipi başlığı alttaymış zaten :)


Veri Tipleri

Veri tipi, bir değişkenin hangi formatta olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir değişkenin veri tipini öğrenmek için .class kullanırız.
irb(main):001:0> a = 4
=> 4
irb(main):002:0> b = 'Hacker Adana'
=> "Hacker Adana"
irb(main):003:0> a.class
=> Integer
irb(main):004:0> b.class
=> String
irb(main):005:0> 
İlk iki satırda a ve b değişkenlerini oluşturdum.

Üçüncü ve dördüncü satırda ise önce değişken adını yazdım sonra nokta koyup .class ibaresini ekledim. Üçüncü satırda a değişkeninin veri tipini Integer olarak belirtmiş.


Integer()

Integer'lar, tam sayı belirtmek için kullanılır. Yukarıdaki ilk örneğimizde bir Integer oluşturduk. a = 5 işlemi bir integer oluşturur.
a = Integer(5)
Yukarıdaki kodda a değişkeninin Integer olduğunu belirttim.
irb(main):001:0> a = Integer(5)
=> 5
irb(main):002:0> a
=> 5
irb(main):003:0> a.class
=> Integer
irb(main):004:0> 
Son komutta veri tipini görüyoruz.


String()

Kelime yada cümle belirtmek için kullanılır. isim = 'Anarşist' değişkeni bir String'tir.
irb(main):001:0> site = String('dersler.hackeradana.org')
=> "dersler.hackeradana.org"
irb(main):002:0> site
=> "dersler.hackeradana.org"
irb(main):003:0> site.class
=> String
irb(main):004:0> 
Yukarıda isim değişkenini oluştururken, String() içine almamıştım. Ruby yine de bunun String olduğunu anlamıştı ;)


Float()

Ondalıklı sayılar için kullanılan veri tipidir. Örneğin 14,7 bir ondalıklı sayıdır.
irb(main):001:0> a = Float(12.4)
=> 12.4
irb(main):002:0> a
=> 12.4
irb(main):003:0> a.class
=> FloatRuby'de Değişkenler ve veri tipleri yazısını okudun ve değişken oluşturmayı, veri tipi öğrenmeyi ve veri tipi belirtmeyi öğrendin. Bir sonraki yazımda print ve puts fonksiyonlarını anlatacağım.

Takıldığın yada anlamadığın yer olursa sorabilirsin. HackerAdana@Protonmail.com
Yada yorum kısmını kullanabilirsin ;)